PERCYS  i ÅHUS                        .
SHOWROOM på Gärdskan Järnvg 7. / 0708 241111                                  .
  och På STATIONEN    Järnvg 2. / 044 241050
                                   . 
             

 
 
 Concrete 25 Källemo

Formgivare  Jonas Bohlin
Tillverkare  Källemo
Pris

Bord i betong plats för 25 ljus .